7 eigenschappen van overheidscommunicatie

Steven Covey is wereldberoemd geworden met zijn boek over de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Maar niet alleen leiders hebben zeven eigenschappen. Ook de overheidscommunicatie kun je 7 eigenschappen toedichten. En net als bij Covey ontstaat er dan vanzelf een achtste eigenschap.

(Overheids)communicatie is gericht op:

  • Vertrouwen (vergroten)
  • Verwachtingen (managen)
  • Verantwoorden (van beleid)
  • Verleiden tot verandering (van houding en gedrag)
  • Verbeteren (waar mogelijk)
  • Verzorgen van het bestaande (beheren)
  • Vertellen (informeren)

Dit alles maakt verbinding (achtste eigenschap)

Anders gezegd:

Doel van (overheids)communicatie is waar mogelijk en wenselijk burgers, bedrijven, organisaties en (potentieel) belanghebbenden tijdig mee te laten denken bij de kleine en grote veranderingen en verbeteringen in de stad, hun buurt en hun straat.

We luisteren goed en houden rekening met de verschillende verwachtingen.

We vertellen wat er verandert & verbetert en hoe we het bestaande verzorgen. We ‘verleiden’ tot een andere houding en/of gedrag.

Daarnaast verantwoorden we ons beleid en handelen.

Cruciaal in het contact is het (vergroten van het) vertrouwen dat burgers in hun gemeente en gemeentebestuur hebben en krijgen.